Nyheder om handicap

Nyheder

Ny rapport: Digital ytringsfrihed og sociale medier

Ny rapport om sletningen af kommentarer på danske nyhedsmediers facebooksider viser, at for hver slettet strafbar kommentar slettes der 36 almindelige holdningsytringer. I alt slettes 6,2 % af kommentarerne på de fem sider, som en ny analyse fra tænketanken Justitia i samarbejde med Common Consultancy og Analyse & Tal har undersøgt.

Rapporten er den første af sin art i Danmark og sætter fokus på både omfanget af og indholdet i de mange slettede kommentarer på fem danske nyhedsmediers Facebooksider. Dermed råder den bod på en del af vores manglende viden om, hvordan Facebook og danske nyhedsmedier modererer den offentlige samtale.

 

Udvalgte resultater fra rapporten “Digital ytringsfrihed og sociale medier”:

1) Der finder omfattende sletning sted, da 6,2 % af kommentarerne fra fem danske nyhedsmediers Facebook-sider bliver slettet. De kan dog være slettet af både Facebook, nyhedsmediet eller borgeren selv.

2) Kun 1,1 % af de slettede kommentarer vurderes til at være egentligt strafbare (fx trusler eller racisme).    6,0 % kan opfattes som truende eller racistiske men uden at være strafbare, og 24,9 % er nedladende eller groft nedladende. 36,6 % er generelle holdningsytringer. De sidste 28 % er uforståelige.

3) For hver strafbar kommentar, der slettes fra danske nyhedsmediers Facebook-sider, slettes der 36 almindelige holdningsytringer. Rapporten anslår, at mens der på et år slettes 5.400 strafbare kommentarer, så fjernes der i alt 349.363 lovlige kommentarer, heraf 213.191 almindelige holdningsytringer om for eksempel politik og samfundsforhold.

4) På trods af sletningen står et stort antal strafbare kommentarer tilbage på de fem danske nyhedsmediers Facebooksider. For hver strafbar kommentar, der slettes, står tre-fire ulovlige kommentarer uantastede tilbage.

Jacob Mchangama, direktør for Justitia, udtaler: “Rapporten viser, at der slettes rigtig meget indhold, som ikke er ulovligt eller strafbart – eller bare destruktivt for debatten. For hver strafbar kommentar slettes der hele 36 almindelige holdningsytringer, hvilket svarer til anslået 214.000 om året. Når vi går efter strafbart indhold som trusler og injurier, så ryger der åbenbart også mange fuldt lovlige ytringer med i svinget. Det betyder, at selvom vi skal bekæmpe strafbare, truende og chikanerende kommentarer, så skal vi også have øje for proportionerne og konsekvenserne.”

Eske Vinther-Jensen, direktør for Common Consultancy, udtaler: "Vi ved ikke, hvem der reelt udøver magten over vores offentlige samtale. Vi kan bare se, at utroligt mange ytringer bliver slettet, men vi kan ikke se, hvem der faktisk sletter dem. Den manglende transparens er et demokratisk problem. Vi kan samtidig se, at over 18.000 ulovlige ytringer får lov at blive stående formodentlig uden nogen konsekvens. Men er det mediets chefredaktør, politiet eller Facebooks opgave at kontrollere det? Der udestår en væsentlig demokratisk debat om konsekvenserne ved moderering af vores offentlige digitale samtale.”

Fra dødstrusler til almindelige kommentarer

Rapporten “Digital ytringsfrihed og sociale medier” undersøger hvilke kommentarer, der bliver slettet fra fem danske nyhedsmediers facebooksider.  Det drejer sig om facebooksiderne for DR Nyheder, Den Korte Avis, Politiken, Ekstra Bladet og TV2 Nyhederne, hvor i alt 724.206 kommentarer fra 3.987 opslag er opsamlet fra august til september 2019.

Undersøgelsen analyserer de slettede kommentarer fra både en kvantitativ og kvalitativ vinkel og er den første af sin art i verden, som ikke er lavet af Facebook selv. Den falder dermed på et tørt sted i den offentlige debat om digital ytringsfrihed på sociale medier, der er rig på rygter og fattig på fakta.

Ved hjælp af Facebook Graph API har undersøgelsen identificeret i alt 44.696 slettede kommentarer i perioden. Det svarer til, at 6,2 % af kommentarerne er blevet slettet - enten af Facebook, nyhedsmediets moderatorer eller af borgerne selv. Det er desværre ikke muligt præcist at sige, hvem der sletter og hvorfor, men undersøgelsens resultater tyder på, at de enkelte mediers moderationspraksis har stor betydning for, hvor meget der bliver slettet.

En tilfældigt udvalgt gruppe af de slettede kommentarer er blevet delt op i fem grupper efter en juridisk vurdering af deres indhold.

De fem grupper er

  • 1) strafbare ytringer,
  • 2) ytringer der kan opfattes som racistiske eller truende men ikke vurderes til at være strafbare,
  • 3) nedladende eller groft nedladende ytringer,
  • 4) generelle holdningsytringer,
  • 5) uforståelige ytringer (fx stavefejl eller tagging). 

Mens 1,1 % af de slettede kommentarer vurderes til at være strafbare er næsten fire ud af ti generelle holdningsytringer. 28 % af de slettede kommentarer er i øvrigt indholdsmæssigt uforståelige og lader sig ikke vurdere.

Kategori

 

Eksempel

 

1,1% af de slettede kommentarer var  strafbare

 

 

brænd ham til døden sted for 5 års fængsel 

 

6,0% af de slettede kommentarer var ytringer, der kan opfattes som racistiske eller truende, men som ikke vurderes strafbare.

 

 

Husk at skrive, klart og tydeligt, også inden man trykker på linket, at SÆLGEREN VAR EN FUCKING JØDE

 

24,9% var enten nedladende eller groft nedladende. 

 

Er hun SINDSSYG … og NU SKAL DENNE EGO KÆLLING IKKE TRO, at hun er noget...…. "- Jeg skal ikke udsættes for en farlig sygdom, fordi du eksempelvis har en dårlig vane, siger hun...SÅ SKRID AD HELEVEDE TIL

 

36,6% af de slettede kommentarer var generelle holdningsytringer.

 

Måske vi bare skal indordne os under den røde regering ekstra 4 år . Alt det her fnidder i venstre ledelse og nu ude i Marken , det gør da bestemt kun de røde stærkere .
Og formand Jacob Ellegaard . Det bliver et nej tak herfra.

 

 

Jacob Mchangama udtaler: ”Lige nu er et af de vigtigste emner i den offentlige debat reguleringen af indholdet på sociale medier, især på Facebook, der er blevet en vigtig del af vores offentlige sfære. Nogle mener, at Facebook er en afgrund af slam og falske nyheder, mens andre mener, at mediet er et politisk korrekt drivhus, der holder kritiske tanker ude. Nogle mener, at Facebook burde slette meget mere indhold, mens andre mener, at de sletter det forkerte. Vi har derfor valgt at undersøgt, hvordan det faktisk forholder sig med sletningen og indholdsmodereringen på fem danske nyhedssider.”

“Jeg synes, at resultaterne kalder på en vis besindelse overfor at kræve mere aggressiv modering på Facebook. Vi kan se, at den nuværende tilgang medfører, at mange lovlige udsagn slettes, og at lovlige ytringer om for eksempel politik og samfundsforhold rammes uforholdsmæssigt hårdt. Samtidig tyder det lave samlede antal problematiske ytringer på, at danskerne i det store og hele godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt på Facebook. Problemerne løses i hvert fald ikke nødvendigvis med endnu skrappere moderering.”

Selvom undersøgelsen er omfattende, har den kun fat i et mindre hjørne af det danske facebooklandskab, der samtidig udgør en lille del af de mange millioner opslag og kommentarer på det globale Facebook. Alligevel er det afgørende at få belyst sletningspraksis på de danske facebooksider, da Facebook efterhånden er blevet en central del af den danske offentlighed, hvor omkring 2/3 af danskerne er på Facebook hver eneste dag.

“Vi opfordrer derfor Facebook og danske nyhedsmedier til at stille mere data om deres moderering til rådighed, og vi håber akademikere og eksperter vil tage rapportens metoder til sig, så vi kan få et bedre faktabaseret grundlag for at diskutere ytringsfrihed på sociale medier,” siger Eske Vinther-Jensen.

Rapporten kan hentes her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search